Clock-Time

Lc 11: 5-13

/ 957 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 5-13: Cầu nguyện là sức sống của đời Kitô hữu nhưng cầu nguyện cũng cần kiên trì như hạt giống cần có thời gian để nảy mầm, thành cây và phát triển vậy.

/ 1319 / Suy Niệm Hằng Ngày

Kiên trì - Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 11: 5-13: Qua trang Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cần kiên trì hơn trong cầu nguyện với trọn tâm tình vì tấm lòng cần tương xứng với của cho...
/ 1306 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 5-13: Nội dung Tin Mừng không mới, chỉ có ơn Chúa Thánh Thần là mới trong chúng ta. Vì lợi ích linh hồn mỗi người, Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra sứ điệp chính yếu dành cho chúng ta...
/ 1227 / Suy Niệm Hằng Ngày

Kiên trì khi cầu nguyện - Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 11: 5-13: Hôm nay, sau khi dạy các Tông đồ cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha, Đức Giêsu đi thêm một bước nữa khi dạy các ông phải cầu nguyện trong tâm tình tín thác, kiên trì...