Clock-Time

Lc 11:1-13

/ 549 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lời Kinh Tuyệt Diệu Của Muôn Thế Hệ - Suy Niệm Chúa Nhật XVII Thường Niên C

Tin mừng Lc 11: 1-13: Kinh Lạy Cha là một lời kinh tuyệt hảo. Chính lời kinh này đã liên kết chúng ta nên một với Đức Giêsu và với nhau để dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin trong tâm tình Cha – con. 
/ 632 / Suy Niệm Chúa Nhật

Cầu Nguyện Theo Kinh Lạy Cha - Suy Niệm Chúa Nhật XVII Thường Niên C

Tin mừng Lc 11: 1-13: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho”
/ 560 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sức Mạnh Của Cầu Nguyện - Suy Niệm Chúa Nhật XVII Thường Niên C

Tin mừng Lc 11: 1-13:  Khi dạy mọi người cầu nguyện gọi Thiên Chúa là Cha, Chúa Giêsu đã đưa con người đi vào một mối tương quan hoàn toàn mới mẻ. Qua kinh này, Người thông ban cho môn đệ và những ai tin vào Người quyền gọi Thiên Chúa là Cha như Người. 
/ 758 / Suy Niệm Chúa Nhật

Cầu Xin Hay Cầu Nguyện? - Chúa Nhật XVII Thường Niên C

Tin mừng Lc 11: 1-13: Nếu phải cầu xin thì chúng ta phải cầu xin một cách kiên trì với một xác tín, tin tưởng vào tình thương của Cha trên trời, Ngài tốt lành, nhân hậu hơn Cha dưới đất vô cùng.
/ 571 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XVII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 1-13:   Chúng ta thường than van hay trách móc Chúa không ban cho chúng ta theo ý ta xin. Ta tập trung vào cái ta cho là cần nhưng không quan tâm điều Thiên Chúa thực sự muốn nơi ta. Chúng ta cầu như thể là chúng ta ra lệnh cho Ngài phải làm theo ý ta.