Clock-Time

Lc 12: 13-21

/ 1700 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng Cậy Vật Chất - Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên B

Tin Mừng Lc 12: 13-21: Tương lai mỗi người đều nằm trong tay Thiên Chúa. Với tình thương và lòng nhân hậu của Ngài, chúng ta luôn tin tưởng và phó thác, bởi Ngài là người Cha luôn muốn những điều tốt nhất cho con cái. 

/ 1259 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 13-21: Lòng tham của con người thì vô đáy. Đó cũng là lời nhắc nhở mà chính Chúa Giêsu đã và vẫn tiếp tục cảnh báo cho người môn đệ của Chúa qua trang Tin Mừng hôm nay.

/ 1741 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 13-21: Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta điều chỉnh hướng đi. Hướng đi của những người có niềm tin phải là hướng đi về những giá trị của Tin Mừng và cùng đích cuộc đời. Giữa chợ đời tranh chấp bon chen, người có niềm tin sẽ bị xem là kẻ mất mát khờ dại, nhưng điều người đời cho là khờ dại chính là lẽ khôn ngoan, là luận lý của Thiên Chúa...
/ 1642 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy coi chừng khi sử dụng tiền của! - Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên A

Tin Mừng Lc 12: 13-21: Của cải là nhu cầu cần thiết trong cuộc sống. Không có tiền, chúng ta khó có thể đáp ứng nhu cầu căn bản như cơm ăn, áo mặc. Tuy nhiên, của cải là con dao hai lưỡi, nó có thể trở thành đầy tớ tốt cho những ai biết sử dụng và trở thành ông chủ tồi nơi những kẻ thượng tôn nó...
/ 1629 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy loại trừ lòng tham - Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên A

Tin Mừng Lc 12: 13-21: Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải có thái độ đúng đắn khi sử dụng của cải. Thánh Luca, ngay câu đầu của bài Tin Mừng, Ngài đã đưa ra một tình huống xử kiện về gia tài: “ Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi?...