Clock-Time

Lc 12: 13-21

/ 1065 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên C - Hãy Giữ Mình Khỏi Mọi Thứ Tham Lam

Tin Mừng Lc 12: 13-21 “Kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó”
/ 1102 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên C - Sự Giàu Có Đích Thực

Tin Mừng Lc 12: 13-21 Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy ra sức hướng hành động, thái độ, những đau khổ và niềm vui của cuộc đời mình theo ánh sáng Tin mừng. Đấy chính là sự khôn ngoan ở đời này. 
/ 793 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Chúa Nhật XVIII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 12: 13-21 Dụ ngôn về một người phú hộ ngu dại vì cậy dựa vào của cải chóng qua đời này để dạy ta bài học đừng cậy dựa vào của cải vật chất, vì tự nó không bảo đảm sự sống đời đời cho ta.