Clock-Time

Lc 12: 35-38

/ 1202 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 35-38: Hôm nay, bài Tin Mừng thật ngắn gọn, chỉ có bốn câu, nhưng lặp lại hai câu: “thật là phúc cho họ”. Thật vậy, chúng con đã học được bài học của sự hy sinh tỉnh thức chờ đợi và chăm sóc lẫn nhau.

/ 1722 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên B - Tỉnh Thức Và Cảnh Giác

Tin mừng Lc 12: 35-38: Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy tỉnh thức và sẵn sàng vì không biết giờ nào Thiên Chúa sẽ đến...

/ 1094 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 35-38: Luôn biết sống chu toàn bổn phận và trách nhiệm là việc làm quan trọng, đó cũng chính là điều mà Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta trong sứ điệp lời Chúa hôm nay.

/ 2258 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên A

Tin mừng Lc 12: 35-38: Đoạn Tin Mừng hôm nay lại cho chúng ta một hình ảnh có thể nói là gây sốc, đảo lộn trong mối tương quan giữa chủ với tớ. Hành động của người đầy tớ áo quần tươm tất, sẵn sàng thức chờ cửa cho chủ được coi là “phúc”.
/ 1919 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 35-38: Trang Tin Mừng hôm nay là những lời khuyên nhủ của Chúa Giêsu cho chúng ta, phải ở trong tư thế sẵn sàng để đón Chúa trở lại. Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới là mở cửa ngay”...
/ 1463 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tỉnh thức chờ chủ - Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên A

Tin Mừng Lc 12: 35-38: Trang Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức để sống trong ơn Chúa. Muốn được sống trong tâm tình con Chúa, phải luôn có thái độ sám hối, ăn năm, làm việc lành phúc đức. Cần thanh tẩy đời sống hằng ngày. Nêu gương sáng cho tha nhân...
/ 1137 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tỉnh thức thì sẽ được cứu - Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên A

Tin Mừng Lc 12: 35-38: Hôm nay, bài Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu căn dặn các môn đệ về sự tỉnh thức để đón chờ Chúa đến...