Clock-Time

Lc 12: 35-38

/ 931 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng - Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên C

Tin mừng Lc 12: 35-38:  "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn". Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tỉnh thức.

/ 478 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên C

Tin mừng Lc 12: 35-38: Bài Tin Mừng này ghi lại những lời Chúa dạy về việc phải luôn luôn sẵn sàng cho giờ tử giã cõi đời này để bước vào sự sống đời sau...

/ 988 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 35-38: Hôm nay, bài Tin Mừng thật ngắn gọn, chỉ có bốn câu, nhưng lặp lại hai câu: “thật là phúc cho họ”. Thật vậy, chúng con đã học được bài học của sự hy sinh tỉnh thức chờ đợi và chăm sóc lẫn nhau.

/ 1412 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên B - Tỉnh Thức Và Cảnh Giác

Tin mừng Lc 12: 35-38: Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy tỉnh thức và sẵn sàng vì không biết giờ nào Thiên Chúa sẽ đến...

/ 775 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên B

Tin mừng Lc 12: 35-38: Bài Tin Mừng này ghi lại những lời Chúa dạy về việc phải luôn luôn sẵn sàng cho giờ tử giã cõi đời này để bước vào sự sống đời sau...
/ 927 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 35-38: Luôn biết sống chu toàn bổn phận và trách nhiệm là việc làm quan trọng, đó cũng chính là điều mà Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta trong sứ điệp lời Chúa hôm nay.

/ 2106 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên A

Tin mừng Lc 12: 35-38: Đoạn Tin Mừng hôm nay lại cho chúng ta một hình ảnh có thể nói là gây sốc, đảo lộn trong mối tương quan giữa chủ với tớ. Hành động của người đầy tớ áo quần tươm tất, sẵn sàng thức chờ cửa cho chủ được coi là “phúc”.
/ 956 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên A

Tin mừng Lc 12: 35-38: Bài Tin Mừng này ghi lại những lời Chúa dạy về việc phải luôn luôn sẵn sàng cho giờ tử giã cõi đời này để bước vào sự sống đời sau...