Clock-Time

Lc 12: 35-40

/ 569 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XIX Thường Niên C - Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng Đón Chúa Đến

Tin mừng Lc 12, 35-40 Trong Tin mừng hôm nay, Đức Giê-su dạy các môn đệ phải sẵn sàng đón Người lại đến, bằng thái độ luôn tỉnh thức và sẵn sàng: 
/ 443 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật XIX Thường Niên C - Muốn Được Cứu Độ "Hãy Tỉnh Thức"

Tin Mừng Lc 12: 35-40 Muốn Được Cứu Độ Hãy Tỉnh Thức - Đức Giêsu muốn nhắc cho chúng ta một sự thật, đó là: ngày Chúa đến không ai biết.
/ 587 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sẵn Sàng Chờ Đợi Thiên Chúa Trong Sự Tín Thác - Suy Niệm Chúa Nhật XIX Thường Niên C

Tin mừng Lc 12: 35-40 Tin mừng Chúa Nhật hôm nay, tiếp nối với Chúa Nhật trước, ghi lại giáo huấn của Chúa Giêsu về việc phải biết chuẩn bị cho mình sự sống mai hậu nơi Thiên quốc. 
/ 410 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XIX Thường Niên C - Sẵn Sàng Chờ Đợi Chúa Đến

Tin mừng Lc 12:30-45 Cuộc sống của mỗi người là một cuộc hành trình tiến về đích điểm xa vời, về một chân trời xa lạ. Nhưng có mấy ai đã chuẩn bị cho cuộc hành trình không bao giờ trở lại ấy ?
/ 234 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XIX Thường Niên C

Tin mừng Lc 12: 35-40 Để đón chủ về có cần đem tất cả gia nhân ra đón không? Chủ nhân phải chăng là một nhân vật quan trọng?
/ 383 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 12: 35-40 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ...