Clock-Time

Lc 12: 39-48

/ 1218 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 39-48: “Các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

/ 1784 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 39-48: Đoạn Tin Mừng trên cho chúng ta biết về lối sống giả dối của những đầy tớ bất trung: đó là thái độ không sẵn sàng chờ đón chủ; luôn nghĩ bụng chủ còn lâu mới về, lúc nào cũng đánh đập tôi trai tớ gái, rượu chè cờ bạc say sưa...
/ 1850 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy sẵn sàng - Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên A

Tin mừng Lc 12: 39-48: Bài Tin Mừng hôm nay tiếp nối hôm qua. Tuy nhiên, cùng một đề tài về sự tỉnh thức. Nhưng nếu hôm qua, Đức Giêsu nhắm đến đối tượng chính là các môn đệ nói chung, thì hôm nay, Ngài trực tiếp để ý đến những người quản lý, hay nói đúng hơn là những người lãnh đạo...