Clock-Time

Lc 12: 49- 53

/ 966 / Suy Niệm Chúa Nhật

Người Giữ Ngọn Lửa - Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên Năm C

Tin mừng  Lc 12:49-53: Mỗi kitô hữu chúng ta đều đã được Chúa Kitô châm ngọn lửa tình yêu của Ngài vào lòng. Ngọn lửa tình yêu ấy cần phải được chăm sóc, giữ gìn và làm cho cháy sáng hơn mãi.
/ 1055 / Suy Niệm Chúa Nhật

Góp Phần Làm Bùng Cháy Ngọn Lửa Tin Yêu Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên C

Tin mừng  Lc 12:49-53:  “Thầy đã đến ném Lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi Lửa ấy đã bùng lên”
/ 884 / Suy Niệm Chúa Nhật

Bình An Chỉ Khi Sự Thật Lên Ngôi - Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên C

Tin mừng Lc 12:49-53: Đức Giêsu chuyển sang một hướng khác, một đề tài liên quan trực tiếp đến sứ mạng và chương trình cứu độ của Ngài, khi loan báo về cuộc thương khó cũng như cái chết.
/ 1502 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật XX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Lc 12: 49- 53: Một người đón nhận sự sống của Thiên Chúa thì cũng đồng nghĩa với việc người đó phải lựa chọn sống điều răn của Chúa; sống các giá trị Tin Mừng