Clock-Time

Lc 12: 49-53

/ 534 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên C

Tin mừng Lc 12: 49-53: Bài Tin mừng này ghi lại lời Đức Giêsu loa báo về những thương khó Người sẽ chịu để cứu chuộc thế gian, và mời gọi những ai muốn theo Người cũng phải chung số phận đó...
/ 1322 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lửa Mến - Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên B

Tin Mừng Lc 12: 49-53: Trang Tin Mừng hôm nay cho hệ quả của bước đường theo Chúa. Theo Chúa, người môn đệ phải chấp nhận nhiều thua thiệt: họ có thể bị chống đối từ ngoài xã hội đến trong gia đình, và một cách nào đó, Chúa Giêsu cũng bị xem là nguyên cớ của các tranh chấp, chống đối.

/ 1323 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 49-53: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ”...
/ 606 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên B

Tin mừng Lc 12: 49-53: Bài Tin mừng này ghi lại lời Đức Giêsu loa báo về những thương khó Người sẽ chịu để cứu chuộc thế gian, và mời gọi những ai muốn theo Người cũng phải chung số phận đó...
/ 931 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên A

Tin mừng Lc 12: 49-53: Bài Tin mừng này ghi lại lời Đức Giêsu loa báo về những thương khó Người sẽ chịu để cứu chuộc thế gian, và mời gọi những ai muốn theo Người cũng phải chung số phận đó...
/ 1540 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 49-53: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ”...
/ 1186 / Suy Niệm Hằng Ngày

Ước chi lửa bừng lên - Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên A

Tin Mừng Lc 12: 49-53: Lời Chúa đến gõ cửa tâm hồn mỗi người. Nhưng có biết bao cánh cửa đã bị rêu phong phủ lấp, rỉ xét, mục nát, hư hoại, dơ bẩn… hoặc ổ khóa đã kẹt cứng vì khô dầu… đó phải chăng là tâm hồn đang héo úa vì thiếu Lời Hằng Sống...
/ 1505 / Suy Niệm Hằng Ngày

Bình an đích thật là gì? - Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên A

Tin Mừng Lc 12: 49-53: Những trang Tin Mừng trước, Đức Giêsu nhấn mạnh đến thái độ tỉnh thức và sẵn sàng để đón chờ Chúa đến. Nếu không tỉnh thức, chúng ta sẽ gặp phải sự đau khổ, bất hạnh, bởi vì chính lúc không ngờ, Con Người sẽ đến...