Clock-Time

Lc 12: 54-59

/ 856 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 54-59: “Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này sao các ngươi không tìm hiểu”. 

/ 1187 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thiên Chúa đang ở bên ta - Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên A

Tin Mừng Lc 12: 54-59: Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lên án con người bởi vì họ cố chấp. Họ có thể nắm bắt được cảnh sắc đất trời nhưng họ không nhận ra được "thời đại" đang đến với họ. Bởi vậy Ngài nói với họ: "Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các ngươi nhận biết, còn thời đại này...
/ 1705 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 54-59: Sứ điệp Lời Chúa của ngày hôm nay: Chúa mời gọi chúng ta học biết và suy gẫm về những biến cố lớn nhỏ xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, để khám phá ra tình thương và dấu chỉ hiện diện của Chúa, Đấng làm chủ và thực hiện việc cứu độ con người...
/ 1213 / Suy Niệm Hằng Ngày

Nhận ra dấu chỉ và sám hối, canh tân - Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên A

Tin Mừng Lc 12: 54-59: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã khen ngợi những người Dothái về khả năng tiên đoán điềm trời của họ. Tuy nhiên, Ngài lại khiển trách họ chỉ biết dự báo về điềm trời, còn không biết dùng khả năng vốn có của mình để sử dụng vào lãnh vực cao hơn là những dấu chỉ ơn cứu độ...