Clock-Time

Lc 12: 8-12

/ 1461 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 8-12: Các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào: vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào"...
/ 1288 / Suy Niệm Hằng Ngày

"Đừng sợ" Chúa Thánh Thần sẽ nói thay - Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 12: 8-12: Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng nói cho các môn đệ biết, các ông sẽ phải chịu đau khổ, bách hại và gặp muôn điều khó khăn, tuy nhiên, Chúa bảo các ông đừng sợ, vì những lúc như thế, Chúa Thánh Thần sẽ giúp các ông để cho các ông biết phải làm gì và nói gì...
/ 1286 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sống xứng danh là Kitô hữu - Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 12: 8-12: Chúa Giêsu là vị Thầy đã chỉ dạy thật rõ ràng: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”...