Clock-Time

Lc 12: 8-12

/ 590 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Bảy Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (Lc 12, 8 - 12)

Cả Abraham cũng đã là một tội nhân. Nhưng ông đã tin vào lời hứa này. Ong đã tin vào điều không có thể. Ong đã già và không có con, và Thiên Chúa hứa cho ông “thế giới làm gia tài thừa kế !” và ông đã tin. Và điều đó được thực hiện : Các Kitô hữu dân Do-thái, Ả Rập…đám đông vô số, nói mình là “con cháu Abraham !”...

/ 1007 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 12:8-12  Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta giá trị của bài học làm chứng cho danh thánh Chúa: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa”.

/ 1020 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 12:8-12 Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy: niềm tin này không chỉ mang chiều kích riêng tư mà còn mang chiều kích công khai và phổ quát. Chính lúc ta tuyên xưng niềm tin đó một cách công khai thì cũng là lúc ta đang sống thực tại cánh chung, thực tại Nước Trời.