Clock-Time

Lc 12:1-7

/ 1213 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng sợ! - Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên B

Tin Mừng Lc 12: 1-7: Cung giọng trang Tin Mừng nói về số phận các tông đồ đậm màu sợ hãi: “Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn...” Cũng những từ giết chết, khước từ, bí mật, kinh hãi, sợ sệt...
/ 2000 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 1-7: “Không có gì che dấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết”. Mọi sự sẽ có ngày được phơi bày ra ánh sáng, nghĩa là tính bưng bít, dối trá, giả hình sẽ có ngày lộ ra...
/ 1444 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sống vì mục đích Nước Trời - Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 12: 1-7: Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu liên tiếp chống đối lối sống đạo đức dởm của nhóm Pharisêu và Tiến Sĩ Luật. Hôm nay, lại một lần nữa, Đức Giêsu không chấp nhận lối sống giả hình của họ; đồng thời, Ngài cũng cảnh tỉnh các môn đệ của mình khỏi vướng vào lối sống giả nhân giả nghĩa như các người Pharisêu và Tiến Sĩ Luật đang làm...
/ 1531 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng sống giả hình - Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 12: 1-7: Trang Tin Mừng hôm nay, Lời Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ cũng như chính mỗi người chúng ta tránh lối sống của người Pharisiêu :“ Anh em hãy coi chừng men Pharisiêu tức là thói đạo đức giả”...