Clock-Time

Lc 13: 10-17

/ 1266 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 13: 10-17:Câu chuyện Tin Mừng mà chúng ta suy niệm hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người đàn bà bị quỷ làm cho tàn tật đã 18 năm. 

/ 1258 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 13: 10-17: Chúa trả lời và bảo ông rằng: "Hỡi những kẻ giả hình, chớ thì trong ngày Sabbat, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao?...
/ 1169 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng vì luật mà bất nhân với anh em! - Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên A

Tin Mừng Lc 13: 10-17: Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Đức Giêsu lên tiếng chỉ trích rất nặng lời với những người sống vụ luật và bất nhân đối với người khác...