Clock-Time

Lc 13: 18-21

/ 2034 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sức Mạnh Của Nước Thiên Chúa - Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên B

Tin mừng Lc 13: 18-21: Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta biết cậy dựa và đặt niềm tin nơi Chúa. Tin tưởng rằng mình chẳng là gì, rất bé nhỏ, nhưng một khi đã gắn kết với Chúa trong sự khiêm tốn thì chắc chắc Chúa sẽ dùng vào những chuyện lớn lao cho chương trình của Ngài.

/ 1859 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 13: 10-17: Hôm nay, chúng ta hãy để Chúa Giêsu nhìn vào cuộc đời chúng ta; hãy để Chúa trân trọng những gì đơn thành và giản dị nhất của chúng ta; hãy để Chúa dùng cả những điều bình thường nhất của chúng ta để làm sáng danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. 

/ 2021 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 13: 10-17: Hôm nay, chúng ta hãy để Chúa Giêsu nhìn vào cuộc đời chúng ta. Hãy để Chúa trân trọng những gì đơn thành và giản dị nhất của chúng ta, hãy để Chúa dùng cả những điều bình thường nhất của chúng ta để làm sáng danh Chúa...
/ 1832 / Suy Niệm Hằng Ngày

Nhỏ mà vĩ đại - Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên A

Tin mừng Lc 13: 18-21: Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn nói đến sự lớn mạnh của Nước Trời qua dụ ngôn hạt cải và nắm men...