Clock-Time

Lc 13 22-30

/ 1172 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên C - Hãy Vào Cửa Hẹp

Tin mừng Lc 13: 22-30: Đức Giêsu nói với chúng ta: “hãy cố gắng vào qua cửa hẹp”, “vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó”. Hãy chọn con đường nhỏ hẹp, vì “cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy”. 
/ 946 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên C - Phấn Đấu Đi Qua Cửa Hẹp Mà Vào Nước Trời

Tin mừng Lc 13: 22-30: Tin mừng hôm nay trình bày về những điều kiện để được gia nhập vào Nước Thiên Chúa do Đức Giê-su thiết lập là: Phải vào qua cửa hẹp, phải vào kịp thời trước khi cửa đóng, và phải đủ các điều kiện để được vào trong Nước Thiên Chúa.
/ 1049 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên C - Hãy Vào Cửa Của Sự Sống

Tin mừng Lc 13: 22-30: Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy cố gắng “đi qua cửa hẹp”, tức là phải từ bỏ những thứ không cần thiết và hãy cố gắng để  thay đổi cách sống cho phù hợp với đạo lý Tin Mừng. 
/ 1033 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên C - Ai Sẽ Vượt Qua Cửa?

Tin mừng Lc 13: 22-30: Trả lời cho câu hỏi: Ai sẽ là người được cứu độ? Chúa Giêsu đã mời gọi: "Hãy cố gắng vào qua cửa hẹp". Nghĩa là phải cố gắng sống thực thi ý Chúa mới được vào.
/ 1085 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên C - Trước Cửa Thiên Đàng

Tin mừng Lc 13: 22-30: Nếu chúng ta không thực thi Lời Chúa, không đi theo con đường hẹp của Chúa, thì có thể những người anh em ngoại giáo sẽ vào Nước Trời trước chúng ta...
/ 816 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 13:22-30: Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được...