Clock-Time

Lc 13:22-30

/ 894 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên B

Tin Mừng Lc 13:22-30: Đoạn Tin mừng hôm nay nói đến viện tưởng ngày cách chung, được ví như một phòng tiệc cuới. Muôn dân từ khắp bốn phương trời đều được mời đến tham dự bàn tiệc. Nhưng muốn vào phải qua cửa hẹp.

/ 1173 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Bước Qua Cửa Hẹp - Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên B

Tin mừng Lc 13: 22-30 Con đường hẹp là con đường Thập giá mà Đức Giêsu đã đi. Nhưng xem chừng, con đường hẹp như thế này không mấy hấp dẫn đối với nhiều người hôm nay, nhất là khi cuộc sống của họ đã quá đầy đủ và giàu sang!

/ 1091 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 13: 22-30 : Khi được hỏi về những người nào được cứu độ, Chúa Giêsu đã trả lời: “Hãy chiến đấu để được qua cửa hẹp mà vào”