Clock-Time

Lc 1:39-45

/ 824 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tình Yêu Nhập Thể - Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng C

 Tin Mừng Lc 1:39-45  Tin Mừng hôm nay chứa chan niềm vui. Bà Elizabeth vui mừng vì được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm. Đức Maria vui mừng vì được Thiên Chúa đoái thương. Thánh Gioan Baotixita vui mừng vì được tha tội ngay từ khi còn trong lòng mẹ. 

/ 931 / Suy Niệm Chúa Nhật

Mẹ Maria - Nhà Thừa Sai Đặc Biệt - Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng C

 Tin Mừng Lc 1:39-45  Lời Chúa hôm nay tường thuật việc Đức Maria lên đường thăm viếng bà Êlisabeth. Đây là một cuộc thăm viếng mang tính sứ vụ: Đức Maria tràn ngập niềm vui, bởi vì ngay tại cung lòng của Mẹ, một Đấng Cứu Độ mà toàn dân mong chờ đang ở đó. 

/ 1072 / Suy Niệm Chúa Nhật

Thăm Viếng Và Chia Sẻ Ơn Cứu Độ Cho Tha Nhân - Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng C

 Tin Mừng Lc 1:39-45  Sau khi được sứ thần cho biết bà chị họ là Ê-li-sa-bét đã có thai, Đức Ma-ri-a đã vội vã lên đường thăm viếng. Cuộc viếng thăm của Ma-ri-a vừa đem lại niềm vui cho gia đình Da-ca-ri-a, vừa nói lên đức bác ái cụ thể của Đức Ma-ri-a đối với bà chị họ, khi bà sắp tới ngày sinh con.

/ 996 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chuẩn Bị Lễ Giáng Sinh Với Mẹ Maria - Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng C

 Tin Mừng Lc 1:39-45  Toàn dân Chúa có thể nhận ra mình nơi Đức Trinh Nữ Maria, Người được làm Mẹ Chúa Cứu Thế. Chúng ta luôn có thể chuẩn bị lễ Giáng Sinh trong thái độ phục vụ anh em như Mẹ Maria.

/ 1071 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng C - Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng

 Tin Mừng Lc 1:39-45  Tin mừng trình thuật lại cuọc viếng thăm bà chị họ Elisabet của Đức Trinh Nữ Maria, một cuộc thăm viếng bề ngoài có vẻ bình thường nhưng bên trong lại là cả một cuộc thăm viếng của Thiên Chúa dành cho dân Người.

/ 933 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng C

 Tin Mừng Lc 1:39-45  Bài Tin-Mừng hôm nay thuật lại chuyện Đức Maria đến viếng thăm bà chị họ Isave, để nói lên vai trò duy nhất của Đức Maria là thân mẫu Chúa Cứu Thế.

/ 905 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

 Tin Mừng Lc 1:39-45  hôm nay đưa ra lời giải đáp cho vấn nạn của thời đại, đó là sự thăm viếng mặt đối mặt. Quả thật, chỉ có “mặt đối mặt” con người mới cảm nhận được nhịp đập của trái tim...