Clock-Time

Lc 14: 1-6

/ 1108 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Sáu Tuần XXX Mùa Thường Niên (Lc 14: 1 - 6)

Tôi mang anh em trong lòng tôi, khi tôi bị xiềng xích cũng như lúc tôi bênh vực và củng cố Tin Mừng, anh em đều thông phần vào ân sủng tôi đã nhận được. Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi là tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả với tình thương của Đức Giêsu Kitô...

/ 1663 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 1 - 6: Đừng vì cái mác đạo đức bên ngoài mà bất nhân đến độ loại bỏ tiếng lương tâm để đi đến hành vi vu oan cho người khác, chỉ vì người ta dám nói lên sự thật, hay vì người ta dễ thương khi sống cốt lõi của Tin Mừng là tình thương
/ 1717 / Suy Niệm Hằng Ngày

Khiêm Hạ Theo Chúa - Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên B

Tin mừng Lc 14: 1-6: Chúng ta được mời gọi để đi theo Chúa, đi vào con đường khiêm nhường thẳm sâu, con đường hy sinh đến tận cùng, con đường phục vụ quên mình.

/ 1821 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên B - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 1 - 6: Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn chúng ta đừng tìm kiếm đặc ân hay những vinh hoa phù phiếm trần thế, nhưng hãy ý thức về cách xử thế, về phép lịch sự trong cuộc sống thường ngày cho phù hợp với hoàn cảnh và môi trường sống.

/ 2368 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 1 - 6: Chúng ta đọc thấy cụm từ quen thuộc này trong Thánh Kinh mỗi khi Chúa Giêsu làm phép lạ trong ngày sa-bát. Khi đã dò xét, khi đã tìm cách bắt bẻ nhau, thì chuyện gì cũng là nguyên cớ để tìm cách mà hạ bệ nhau...
/ 1877 / Suy Niệm Hằng Ngày

Luật phải được chi phối bằng tình yêu - Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên A

Tin mừng Lc 14: 1-6: Hôm nay, ngang qua việc người đàn bà mắc bệnh phù thũng đến với Đức Giêsu đúng vào ngày Sabát, và các người Luật Sĩ tỏ ra khó chịu! Nhân cơ hội này, Đức Giêsu dạy cho những người Luật Sĩ bài học tình thương phải phát xuất từ tấm lòng chân thật chứ không phải vì giả bộ bề ngoài...