Clock-Time

Lc 14: 1-6

/ 1328 / Suy Niệm Hằng Ngày

Khiêm Hạ Theo Chúa - Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên B

Tin mừng Lc 14: 1-6: Chúng ta được mời gọi để đi theo Chúa, đi vào con đường khiêm nhường thẳm sâu, con đường hy sinh đến tận cùng, con đường phục vụ quên mình.

/ 1375 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên B - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 1 - 6: Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn chúng ta đừng tìm kiếm đặc ân hay những vinh hoa phù phiếm trần thế, nhưng hãy ý thức về cách xử thế, về phép lịch sự trong cuộc sống thường ngày cho phù hợp với hoàn cảnh và môi trường sống.

/ 2028 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 1 - 6: Chúng ta đọc thấy cụm từ quen thuộc này trong Thánh Kinh mỗi khi Chúa Giêsu làm phép lạ trong ngày sa-bát. Khi đã dò xét, khi đã tìm cách bắt bẻ nhau, thì chuyện gì cũng là nguyên cớ để tìm cách mà hạ bệ nhau...
/ 1565 / Suy Niệm Hằng Ngày

Luật phải được chi phối bằng tình yêu - Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên A

Tin mừng Lc 14: 1-6: Hôm nay, ngang qua việc người đàn bà mắc bệnh phù thũng đến với Đức Giêsu đúng vào ngày Sabát, và các người Luật Sĩ tỏ ra khó chịu! Nhân cơ hội này, Đức Giêsu dạy cho những người Luật Sĩ bài học tình thương phải phát xuất từ tấm lòng chân thật chứ không phải vì giả bộ bề ngoài...