Clock-Time

Lc 14: 1.7-11

/ 1140 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXII Thường Niên C - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 1.7-11: Tính háo danh luôn là một thách đố lớn đối với con người. Nó không xảy ra trong một giai đoạn của lịch sử nhân loại nhưng nó luôn hiện diện trong mọi nơi, mọi lúc...
/ 1167 / Suy Niệm Chúa Nhật

Khiêm Nhường Đích Thực - Suy Niệm Chúa Nhật XXII Thường Niên C

Tin mừng Lc 14: 1.7-11: Chúa Giêsu đưa ra luật cao cả rằng trong những kẻ theo Ngài, sự hạ mình và cảm biết mình vô giá trị trước mặt Chúa là điều kiện cốt yếu để được vinh dự: vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
/ 1231 / Suy Niệm Chúa Nhật

Khiêm Hạ Phục Vụ Noi Gương Đức Giêsu - Suy Niệm Chúa Nhật XXII Thường Niên C

Tin mừng Lc 14: 1.7-11: Qua bài Tin mừng hôm nay, Đức Giê-su đã dạy các người Pha-ri-sêu và cũng dạy các môn đệ của Người hai bài học về cách đối nhân xử thế: Một là khi được mời dự tiệc phải biết hành xử khiêm tốn bằng cách tránh tranh giành chỗ ngồi hơn kém.
/ 873 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ngồi Trên Ghế Giám Mục - Suy Niệm Chúa Nhật XXII Thường Niên C

Tin mừng Lc 14: 1.7-11: "Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống. Còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên"
/ 1017 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Khiêm Nhường - Suy Niệm Chúa Nhật XXII Thường Niên C

Tin mừng Lc 14: 1.7-11:  Tin Mừng tuần này, Đức Giêsu dạy cho những người cùng dự tiệc với Ngài một bài học về đức khiêm nhường: “Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên, ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống”
/ 837 / Suy Niệm Chúa Nhật

Danh Dự Được Dành Cho Người Khiêm Nhường - Suy Niệm Chúa Nhật XXII Thường Niên C

Tin mừng Lc 14: 1.7-11: Người khiêm nhu tự hạ sẽ được nên cao trọng, được nghĩa trước mặt Thiên Chúa và được người khác yêu mến.
/ 1771 / Suy Niệm Hằng Ngày

Khiêm nhường - Bài học muôn thuở - Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên A

Tin mừng 14: 1.7-11: Hôm nay, theo bài Tin Mừng kể lại, Chúa Giêsu được mời đi dự tiệc tại nhà một thủ lãnh Pharisieu, khi thấy người ta đi dự tiệc cứ chọn chỗ nhất, Chúa Giêsu đã dạy họ phải tìm chỗ cuối hết. Ngài không dạy cho chúng ta một mánh lới, một tiểu xảo để được vinh dự khi chủ nhà mời ta lên cỗ nhất...
/ 1632 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 1.7-11: Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên...