Clock-Time

Lc 14: 12-14

/ 1712 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 12-14: Phúc Âm luôn làm cho chúng ta lúng túng, vì trái với tâm lý thường tình của con người. Nhưng mãi mãi, Lời Chúa mới có quyền năng đưa chúng ta đến sự sống đời đời, chứ không phải lời của ai khác, dù đó là lời khôn ngoan ngàn đời của tổ tiên để lại…
/ 1359 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đức ái với người đồng loại - Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên A

Tin mừng Lc 14: 12-14: Qua trang Tin Mừng chúng ta thấy nghịch lý của của người đời, một nghịch lý mà bao người đời có lẽ không áp dụng hoặc chỉ áp dụng trong một vài trường hợp đặc biệt vì danh dự, vì muốn đền bù tội lỗi…
/ 1039 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cần có cái nhìn hướng về nước trời - Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên A

Tin mừng Lc 14: 12-14: Hôm nay, Đức Giêsu xem ra cũng có vẻ bất thường khi nói với ông thủ lãnh những người Pharisêu khi mời Ngài đến dự tiệc rằng: “Ông chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật”. Câu nói này của Đức Giêsu quả thật là bất thường theo lối suy hiểu của con người. Không chỉ có một lần này...