Clock-Time

Lc 14: 15-24

/ 800 / Suy Niệm Hằng Ngày

Biết Biện Phân Chuyện Nào Là Quan Trọng - Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên C

Tin mừng Lc 14: 15-24:  Hạnh phúc nước Trời là hạnh phúc viên mãn và bền vững hơn tất cả mọi thứ ở trần gian này. Dẫu rằng biết như thế, nhưng mỗi người chúng ta thường dễ bị cuốn vào vòng xoáy của xã hội, vào những lạc thú trước mắt, mà dễ dàng đánh mất đi hạnh phúc sâu xa ấy. 

/ 470 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên C

Tin mừng Lc 14: 15-24: Bài Tin Mừng hôm nay thức tỉnh chúng ta khơi dậy lòng khao khát sống hoàn thiện sống đúng với phẩm giá làm con Chúa để được vào Nước Trời...

/ 1160 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 15-24: Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi”.

/ 1241 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 15-24: Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi”.

/ 735 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên B

Tin mừng Lc 14: 15-24: Bài Tin Mừng hôm nay thức tỉnh chúng ta khơi dậy lòng khao khát sống hoàn thiện sống đúng với phẩm giá làm con Chúa để được vào Nước Trời...
/ 1292 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tiệc Nước Trời - Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên B

Tin mừng Lc 14: 15-24: Tin mừng cũng cảnh báo chúng ta – những Kitô hữu ngày nay, chúng ta được mời gọi tham dự yến tiệc của ‘Hoàng tử Giê-su’ mỗi ngày – yến tiệc của vua muôn vua, Chúa các chúa, nhưng chúng ta đã đáp lại thế nào? 

/ 1534 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên A

Tin mừng Lc 14: 15-24: Bữa tiệc cũng là một trong những hình ảnh xuất hiện trong Kinh Thánh được dùng để đề cập về Nước Thiên Chúa, hay còn gọi là nước Trời. Và “phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!”...
/ 964 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên A

Tin mừng Lc 14: 15-24: Bài Tin Mừng hôm nay thức tỉnh chúng ta khơi dậy lòng khao khát sống hoàn thiện sống đúng với phẩm giá làm con Chúa để được vào Nước Trời...