Clock-Time

Lc 14: 25-33

/ 1490 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 25-33: Điều kiện làm môn đệ của Đức Giêsu là phải “từ bỏ” và “vác thập giá”, hay nói khác, là phải chọn Chúa trên hết mọi sự.

/ 2062 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 25-33:  Lời mời gọi từ bỏ và vác thập giá của Chúa Giêsu, với cái nhìn nhân loại, tưởng chừng khắc nghiệt, sẽ trở nên vô vọng, lại có một sức mạnh thu hút lạ thường. Lời mời gọi ấy là lẽ sống vô song để những ai tin nhận và sống theo, sẽ đặt trọn niềm hy vọng của mình.

/ 2170 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 25-33:  Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? ...
/ 2109 / Suy Niệm Hằng Ngày

Điều kiện để làm môn đệ - Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên A

Tin mừng Lc 14: 25-33:  Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sẵn sàng theo Chúa trong vai trò là người môn đệ. Tức là từ bỏ mọi sự, kể cả thứ tình cảm riêng tư, và ngay cả bản thân của mình để theo Chúa cho trọn vẹn...