Clock-Time

Lc 14: 25-33

/ 902 / Suy Niệm Hằng Ngày

Từ Bỏ Để Theo Chúa - Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên C

Tin mừng Lc 14: 25-33: Người môn đệ theo Chúa Giêsu đặt tình yêu Chúa lên trên mọi thứ tình cảm khác, chấp nhận vác thập giá vì họ cảm nhận được “niềm vui theo Chúa”.
/ 475 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên C

Tin mừng Lc 14: 25-33: Qua bài Tin Mừng này, Chúa đòi hỏi những ai muốn làm môn đệ Chúa, thì phải sống siêu thoát, nghĩa là từ bỏ mọi cản trở, ngay cả những cản trở do bản thân gia đìnhvà đồng thời phải chấp mọi sự hy sinh trên đường theo Chúa...
/ 730 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 25-33: Điều kiện làm môn đệ của Đức Giêsu là phải “từ bỏ” và “vác thập giá”, hay nói khác, là phải chọn Chúa trên hết mọi sự.

/ 1372 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 25-33:  Lời mời gọi từ bỏ và vác thập giá của Chúa Giêsu, với cái nhìn nhân loại, tưởng chừng khắc nghiệt, sẽ trở nên vô vọng, lại có một sức mạnh thu hút lạ thường. Lời mời gọi ấy là lẽ sống vô song để những ai tin nhận và sống theo, sẽ đặt trọn niềm hy vọng của mình.

/ 938 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên B

Tin mừng Lc 14: 25-33: Qua bài Tin Mừng này, Chúa đòi hỏi những ai muốn làm môn đệ Chúa, thì phải sống siêu thoát, nghĩa là từ bỏ mọi cản trở, ngay cả những cản trở do bản thân gia đìnhvà đồng thời phải chấp mọi sự hy sinh trên đường theo Chúa...
/ 984 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên A

Tin mừng Lc 14: 25-33: Qua bài Tin Mừng này, Chúa đòi hỏi những ai muốn làm môn đệ Chúa, thì phải sống siêu thoát, nghĩa là từ bỏ mọi cản trở, ngay cả những cản trở do bản thân gia đìnhvà đồng thời phải chấp mọi sự hy sinh trên đường theo Chúa...
/ 1460 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 25-33:  Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? ...
/ 1460 / Suy Niệm Hằng Ngày

Điều kiện để làm môn đệ - Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên A

Tin mừng Lc 14: 25-33:  Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sẵn sàng theo Chúa trong vai trò là người môn đệ. Tức là từ bỏ mọi sự, kể cả thứ tình cảm riêng tư, và ngay cả bản thân của mình để theo Chúa cho trọn vẹn...