Clock-Time

Lc 14: 25-33

/ 1076 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm C - Theo Chúa Phải Từ Bỏ Tất Cả

Tin mừng  Lc 14: 25-33:  Trong Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng:”nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta".
/ 720 / Suy Niệm Chúa Nhật

Theo Chúa, Phải Từ Bỏ Tình Cảm Tự Nhiên - Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 14: 25-33 Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta rằng: phải yêu Chúa trên hết mọi sự, và như một sự phát sinh, hệ quả…, yêu Chúa thì phải yêu người và yêu chính ta. Nếu chỉ yêu Chúa mà không yêu người thì là kẻ nói dối.

/ 785 / Suy Niệm Chúa Nhật

Điều Kiện Để Đi Theo Làm Môn Đệ Đức Giêsu - Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 14: 25-33 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi”

/ 1152 / Suy Niệm Chúa Nhật

Từ Bỏ Mọi Sự Theo Đức Kitô, Sự Khôn Ngoan Đích Thực - Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 14: 25-33 Theo Đức Kitô là đi theo tiếng gọi của tình yêu, Lời Chúa hôm nay mời gọi Kitô hữu hãy xem lại mối tương quan của mình với Đức Kitô. Chúng ta có thật sự theo Người vì yêu hay không?

/ 669 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chọn Chúa Kitô - Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 14: 25-33 Theo Chúa không phải là vấn đề của lợi lộc trước mắt mà là vấn đề của tình yêu. Yêu là trung thành. Yêu là cho đi, cho đi từ từ, cho đi mãi, cho đi cả mạng sống. Đó mới là tình yêu lớn nhất, xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa.

/ 765 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 14: 25-33 Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.