Clock-Time

Lc 15: 1-10

/ 964 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 15: 1-32  Mỗi người trong chúng ta là con chiên trong đàn của Chúa, là đồng bạc trong tay Chúa, hơn thế nữa còn là người con rất yêu quý của Chúa. 
/ 1347 / Suy Niệm Chúa Nhật

Thiên Chúa Tìm Kiếm Con Người - Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 15: 1-32  Trước mặt Thiên Chúa, mỗi một con người đều có giá trị vô cùng, bởi vì mỗi một con người, dù là tội lỗi, cũng đều là con của Ngài.

/ 968 / Suy Niệm Chúa Nhật

Bao Dung Nhân Hậu Như Cha Trên Trời - Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 15: 1-32  Thiên Chúa luôn yêu thương mọi người là con cái của Ngài. Ngài đã sai Con Một đến trần gian là Đức Giê-su để ban ơn cứu độ cho loài người. 

/ 992 / Suy Niệm Chúa Nhật

Thiên Chúa Chúng Ta Là Thế Đó ! - Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 15: 1-32  Phụng vụ Lời Chúa hôm nay làm toát lên bản chất của Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa luôn yêu thương con người; Ngài là Đấng luôn luôn tha thứ, cảm thông và sẵn sàng chết cho người mình yêu. 

/ 1125 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 15: 1-32  Thiên Chúa là tình yêu, Ngài là Thiên Chúa của lòng tha thứ. Tha thứ đến độ vui mừng mở tiệc để đón người tội lỗi ăn năn trở về. Thiên Chúa thương xót và mời gọi chúng ta cùng yêu thương tha thứ cho nhau như ngài.

/ 886 / Suy Niệm Chúa Nhật

Cây Táo Và Miếng Vải Trắng - Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 15: 1-32  Sự trở về của con chiên lạc đem lại niềm vui cho người mục tử nhiều hơn niềm vui có 99 con ở lại trong đàn.