Clock-Time

Lc 15: 1-10

/ 1246 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XXIV Thường Niên C (Lc 15:1-10) - GKGĐ GP Phú Cường

Câu chuyện Tin mừng kể lại như sau: " Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng”. Chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta được biểu lộ qua Người. Người đến để đem lại sự tha thứ và ơn cứu độ cho chúng ta, vì trước mặt Chúa, ai ai cũng đều là tội nhân.
/ 700 / Suy Niệm Chúa Nhật

Nhân Hậu Với Anh Chị Em Mình - Suy Niệm Chúa Nhật XIV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 15:1-10:   Trang Tin Mừng hôm nay đó là tình thương tha thứ của Thiên Chúa, nhất là qua hình ảnh người cha nhân hậu.