Clock-Time

Lc 15: 1-3.11-32

/ 1575 / Suy Niệm Chúa Nhật

Niềm Vui Giao Hòa - Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay C

Giao hòa là trở về đời sống tự do của con cái Chúa để rồi vững tin cho mình và vững tin cho anh chị em, cho dù tất cả đều sống trong tội lỗi nhưng tình yêu Thiên Chúa dư đủ để cứu độ tất cả.
/ 1615 / Suy Niệm Chúa Nhật

Trở Về Trong Tình Thương - Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay C

Hôm nay tôi xin đề nghị : Hãy tỏ lòng biết ơn Chúa vì đã được tha thứ bằng cách ở lại trong tình yêu của Cha trên trời. Nếu chúng ta lỡ xa cách Chúa, hãy mau trở về với Ngài. 
/ 1296 / Suy Niệm Chúa Nhật

Thiên Chúa Của Chúng Ta Là Thế Đó - Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay C

Tin mừng Lc 15: 1-3.11-32: “Hãy thương xót như Cha các con là Đấng đầy lòng thương xót”. Đây là: “Luật căn bản được đặt vào trái tim của những ai biết dùng đôi mắt chân thành để nhìn vào người anh em gặp thấy trên đường đời.
/ 5105 / Suy Niệm Chúa Nhật

Người Cha Nhân Hậu - Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay C

Tin mừng Lc 15: 1-3.11-32: Tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Tình yêu của Ngài vượt quá mơ ước của chúng ta: "Nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, thì Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và Ngài biết hết mọi sự"
/ 1786 / Suy Niệm Chúa Nhật

Người Con Trở Về Nhà Cha - Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay C

Tin mừng Lc 15: 1-3.11-32: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng được gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha thôi.”
/ 1129 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay C - Lm. Đan Vinh

Tin mừng Lc 15: 1-3.11-32:  Dụ ngôn người cha bao dung và đứa con hoang đàng nói lên lòng nhân từ hay thương xót của Thiên Chúa đối với các tội nhân. Chúa đã yêu thương chúng ta với tình yêu bao la như một người cha nhân hậu, sẵn sàng tha thứ tội lỗi chúng ta là con cái của Ngài 
/ 1505 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 15: 1-3.11-32:  Hình ảnh người cha phúc hậu, nhân ái và rộng lượng, phản ảnh một Thiên Chúa bao dung đầy lòng thương xót. Ngài luôn quan tâm đến từng người chúng ta.