Clock-Time

Lc 15:1-10

/ 1191 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 15: 1-10: Tin Mừng hôm nay thuật lại bối cảnh những người Pharisêu và các kinh sư sầm sì với nhau về việc Đức Giêsu lui tới với những người tội lỗi. Vì lý do đó, Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn để cho thấy tại sao Người đến với người tội lỗi, đồng thời, cho chúng ta thấy tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.
 

/ 1828 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 15: 1-10: Trên tất cả mọi sự, từ nội dung của các dụ ngôn, chúng ta phải đinh ninh rằng, Chúa luôn tìm kiếm chúng ta. Chúa muốn chúng ta luôn đặt mình trong tay của Chúa, lệ thuộc Chúa, để Chúa làm chủ và điều khiển cuộc đời chúng ta. 

/ 1215 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chúa Tìm Và Cứu Những Gì Hư Mất - Suy niệm Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên B

Tin mừng Lc 15: 1-10: Đoạn tin mừng chúng ta nghe hôm nay kể lại hai dụ ngôn đầu. Dụ ngôn tuy ngắn nhưng giàu hình ảnh và diễn tả nhiều sắc thái tình cảm khác nhau: lo lắng, so bì, ganh tỵ, bao dung, tha thứ, phấn khởi, hân hoan…