Clock-Time

Lc 15:1-10

/ 750 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thiên Chúa Nhẫn Nại - Suy niệm Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên C

Tin mừng Lc 15: 1-10:   Với hai dụ ngôn: Con chiên lạc và người đàn bà có đồng xu bị mất trong Tin mừng Luca, Thiên Chúa đã tỏ lộ lòng thương xót vô biên của Ngài cho con người, dẫu con người có lạc xa đàn, hư mất trong tội lỗi, hay đi hoang.

/ 556 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên C

Tin Mừng Lc 15:1-10: Chỉ một người tội lỗi hối cải ! một người thôi ! cũng giữ một tầm quan trọng quá mức đối với Thiên Chúa. Không gì có vẻ đáng kể hơn "người đó".

/ 654 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 15: 1-10: Tin Mừng hôm nay thuật lại bối cảnh những người Pharisêu và các kinh sư sầm sì với nhau về việc Đức Giêsu lui tới với những người tội lỗi. Vì lý do đó, Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn để cho thấy tại sao Người đến với người tội lỗi, đồng thời, cho chúng ta thấy tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.
 

/ 1375 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 15: 1-10: Trên tất cả mọi sự, từ nội dung của các dụ ngôn, chúng ta phải đinh ninh rằng, Chúa luôn tìm kiếm chúng ta. Chúa muốn chúng ta luôn đặt mình trong tay của Chúa, lệ thuộc Chúa, để Chúa làm chủ và điều khiển cuộc đời chúng ta. 

/ 715 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên B

Tin Mừng Lc 15:1-10: Chỉ một người tội lỗi hối cải ! một người thôi ! cũng giữ một tầm quan trọng quá mức đối với Thiên Chúa. Không gì có vẻ đáng kể hơn "người đó".

/ 824 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chúa Tìm Và Cứu Những Gì Hư Mất - Suy niệm Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên B

Tin mừng Lc 15: 1-10: Đoạn tin mừng chúng ta nghe hôm nay kể lại hai dụ ngôn đầu. Dụ ngôn tuy ngắn nhưng giàu hình ảnh và diễn tả nhiều sắc thái tình cảm khác nhau: lo lắng, so bì, ganh tỵ, bao dung, tha thứ, phấn khởi, hân hoan…