Clock-Time

Lc 15:3-7

/ 816 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tin Mừng hôm nay thuật lại một trong ba dụ ngôn. Dụ ngôn con chiên lạc, dụ ngôn đồng bạc đánh mất, dụ ngôn tình phụ tử mà Chúa Giêsu đã trình bày cho các biệt phái và luật sĩ để tỏ bày lòng thương xót của Người đối với tội nhân.
/ 1085 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Trái Tim Đầy Xót Thương

Tin Mừng theo thánh sử Luca, ngài đã trình bày dung mạo của một vị Thiên Chúa đầy lòng xót thương ngang qua hình ảnh người Mục Tử đi tìm chiên lạc. 
/ 1526 / Suy Niệm Hằng Ngày

Yêu Như Thầy Đã Yêu - Suy Niệm Lễ Thánh Tâm Chúa

Tin mừng Lc 15: 3-7 Giáo Hội mừng kính trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, một trái tim con người của Đấng là Con Thiên Chúa, qua đó, Giáo Hội mời gọi con cái mình hướng về Thánh Tâm Chúa Giêsu, để chiêm ngưỡng dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

/ 937 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên C - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 15: 3-7:  Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là dịp chúng ta chiêm ngắm trái tim và tình yêu mở rộng cùng sự hy sinh đến quên mình của Chúa Giêsu vì đoàn chiên