Clock-Time

Lc 16: 1 - 13

/ 2205 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XXV Thường Niên (Lc 16:1-13) - GKGĐ GP Phú Cường

Có tiền hoặc nhiều tiền không phải là tội lỗi gì, nó là cái để dùng. Nó không phải là cùng đích, vì thế, khi quản lý và sử dụng tiền bạc, bằng bất cứ cách nào đi nữa, chúng ta phải làm vì chính Chúa. Tất cả mọi thứ là để dùng (Ad usum), và Chúa cho chúng ta là để dùng làm vinh danh Chúa, nó mãi mãi không thuộc về chúng ta dù nó trong tay ta, bởi vì nó có là để dùng thôi. Đó chính là điều Chúa kết luận: “anh em không được làm tôi hai chủ”.
/ 678 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm C (Lc 16, 1 - 13)

Tất cả những gì tôi phải "quản lý" : tài sản, đức tính, sự phong phú tâm linh, trì thục, đạo đức, nhung khả năng tình cảm của tôi . . . Người sẽ yêu cầu tôi phúc trình về chúng. Tôi không có quyền "phung phí" những ơn mà Thiên Chúa đã giao cho tôi... và chúng vẫn luôn là các công việc "của Người". Thiên Chúa không thích "sự phung phí", đó là một sự xúc phạm những người đang thiếu thốn...

/ 3211 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 230 | Bài Giảng Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên Năm C | Lc 16: 1 - 13 | Lm. Antôn Hà Văn Minh Hot

Muối Men Cho Đời 230 - Bài Giảng Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên Năm C, Lc 16: 1 - 13, Suy Niệm: Lm. Antôn Hà Văn Minh