Clock-Time

Lc 16: 1-8

/ 1611 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 16: 1-8: Người quản lý bất lương trong Tin Mừng hôm nay như một hình ảnh tượng trưng giúp mỗi chúng ta xét mình. Hình ảnh của anh ta nhắc chúng ta về cách sử dụng kho tàng Chúa trao cho mỗi người. Anh ta dùng nó không đúng cách, thiếu sự lương thiện...
/ 1692 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy khôn ngoan theo Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên A

Tin mừng Lc 16: 1-8: Tin Mừng kể lại: khi hắn biết chắc mình không còn được trọng dụng nữa vì những thất thoát mà hắn gây nên. Người quản gia này đã sử dụng mánh khóe theo kiểu: “Dùng phương tiện xấu để đạt được mục đích tốt”...
/ 1256 / Suy Niệm Hằng Ngày

Khôn ngoan thế gian – Khôn ngoan theo kiểu Con Thiên Chúa - Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên A

Tin mừng Lc 16: 1-8: Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu thuật lại dụ ngôn người quản lý khôn ngoan. Người quản lý này bị tố cáo đã phung phí tài sản của ông chủ nhà, nên anh bị ông chủ sa thải. Khi biết mình sắp bị sa thải, anh liền nghĩ ngay đến cuộc sống tương lai của mình: “'Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi?”...