Clock-Time

Lc 16: 10-13

/ 713 / Suy Niệm Chúa Nhật

Không Làm Tôi Hai Chủ - Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên C

Tin mừng Lc 16:1-13: Lời Chúa hôm nay đến với chúng ta: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của"
/ 487 / Suy Niệm Chúa Nhật

Khôn Ngoan Trong Việc Sử Dụng Tiền Của - Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên C

Tin mừng Lc 16:1-13: Bài Tin mừng hôm nay dạy các môn đệ phải khôn ngoan, biết nhìn xa để chuẩn bị cho tương lai sau này. 

/ 435 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Biết Lo Cho Tương Lai ! - Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên C

Tin mừng Lc 16:1-13: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm” 

/ 405 / Suy Niệm Chúa Nhật

Những Đồng Bạc Lẻ - Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên C

Tin mừng Lc 16:1-13: Chúa Giêsu đã đem ơn cứu độ đến qua lời giảng dạy và gương sáng của Ngài, nhưng sao người ta hững hờ và chậm chạp đến như vậy !

/ 430 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 16:1-13: Lời Chúa hôm nay là lời nhắc nhở chúng ta hãy đưa ra một quyết định chọn lựa dứt khoát: ai là ông chủ cuộc đời của chúng ta - Thiên Chúa hay tiền bạc?