Clock-Time

Lc 16: 19-31

/ 3940 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 231 | Bài Giảng Chúa Nhật XXVI Mùa Thường Niên Năm C | Lc 16: 19 - 31 | Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông Hot

Chỉ đến khi: ông Phú hộ chết, Lazarô chết, và mỗi chúng ta cũng sẽ chết, - Màn diễn thứ 1 kết thúc – để mở ra màn diễn thứ 2. Màn diễn thứ hai, đó là những gì sau CÁI CHẾT. Trình thuật Tin mừng diễn tả thế này: “Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn.” Cái chết là một trong những thứ công bằng nhất của cuộc đời.

/ 3725 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 133: Chúa Nhật XXVI Thường Niên C Hot

MMCD 133: Chúa Nhật XXVI Thường Niên C Lc 16: 19-31 Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán.