Clock-Time

Lc 16: 20-26

/ 1142 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 20-26: Nhìn vào gương Mẹ Maria, mỗi chúng ta khi mang danh hiệu Kitô hữu cũng luôn được mời gọi sống nghèo: nghèo vì Nước Trời; nghèo vì Tin Mừng của Chúa; nghèo để thuộc trọn về Chúa; nghèo để yêu mến Chúa trong sự đồng cảm với anh chị em.
/ 1564 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hạnh Phúc Đích Thực - Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 6: 20-26: Trang Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em."  không phải là lời mị dân hay thiếu thực tế...
/ 1745 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 20-26: Qua trình thuật của đoạn Tin Mừng, chúng ta nhận thấy Chúa nói phúc cho những ai nghèo, những người đói, những kẻ sầu khổ, hoặc bị người đời ghét bỏ vì danh Chúa. Đồng thời, Chúa cũng nói khốn cho ai giàu có, những kẻ no nê, những người vui cười, hoặc đang được người đời ca tụng...