Clock-Time

Lc 16: 9-15

/ 1084 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 16: 9-15: Tin Mừng hôm nay thật thâm thuý. Người ta sống tốt để mong có được thư thái bình an cho tâm hồn, chứ đời nào sống để người khác xem mình như cái gai trong mắt? Chúa Giêsu khẳng định: “Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ”.....
/ 1043 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cẩn thận khi sử dụng tiền của - Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên A

Tin mừng Lc 16: 9-15: Tin Mừng hôm nay cho ta cái nhìn thấu đáo về việc sử dụng của cải trần gian. Ở đây, Chúa không hề loại bỏ giá trị của đồng tiền nhưng muốn ta đặt nó đúng vị trí trong bậc thang của các giá trị. Nếu ta không đặt Chúa lên trên tất cả thì tiền tài, danh vọng, dục tình sẽ chiếm chỗ nhất trong lòng ta....
/ 1016 / Suy Niệm Hằng Ngày

Không được làm tôi hai chủ - Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên A

Tin mừng Lc 16: 9-15: Hôm nay, Đức Giêsu thấy được sự nguy hại của đồng tiền trong tiến trình theo Chúa của người môn đệ, vì thế, Ngài đã nói: "Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ...