Clock-Time

Lc 16:19-31

/ 1860 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Mùa Chay B

Tin mừng Lc 16: 19-31: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể lại dụ ngôn về Lazarô, người nghèo ở trước cửa, nhà người phú hộ xấu... để cho chúng ta hiểu rằng. Không nên đặt cọc trên trần gian....
/ 2498 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 16: 19-31: Dụ ngôn này, trước hết, mời gọi chúng ta mở cửa lòng mình cho tha nhân vì mỗi người đều là một hồng ân, dù cho người ấy là láng giềng của chúng ta hay một người ăn xin vô danh. 
/ 2413 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 16: 19-31:   Trong suốt thời gian của Mùa Chay, chúng ta lại nhắc đến người nghèo, lại nói về bác ái. Có gì đó đánh động cảm xúc chúng ta khi nói về những người nghèo không? 
/ 2978 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Chay C - Xin Đừng Vô Cảm

Tin Mừng Lc 16:19-31: Trang bài Tin Mừng hôm nay, sở dĩ người phú hộ không được vào Nước Trời, vì ông đã không tỏ lòng thương xót đối với Ladarô, cho dù đó chỉ là một chút nhỏ nhoi dành cho con người khốn khổ ngày ngày lê lết ăn mày trước cổng nhà ông.
/ 2286 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 16: 19-31:  Tin Mừng thuật lại một câu chuyện thật có hậu, có hậu ở đây không phải là người lành được sống, kẻ dữ phải chết. Nhưng cả hai cùng chết với cái kết bất ngờ, người được đưa vào lòng tổ phụ Ápraham, kẻ được Ápraham khuyên bảo dạy dỗ. 
/ 2330 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 16: 19-31: Chúng ta thường bị lôi cuốn bởi cách sống xa hoa phong phú, hơn là tiếng kêu chia sẻ của những người đói khổ. Chúng ta thường bị lôi cuốn vào nếp sống ích kỷ hơn là tiếng kêu sống quảng đại của những người khốn khổ....
/ 3056 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Mùa Chay B - Nghĩ Đến Đời Sau

Tin Mừng Lc 16:19-31: Tin Mừng không nói đến việc ông xua đuổi người nghèo khó trước cửa nhà ông, nhưng chắc chắn ông phải đi qua cuộc đời của họ với thái độ bàng quang lạnh lùng...