Clock-Time

Lc 17: 1-6

/ 575 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên B

Tin mừng Lc 17: 1-6: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời Đức Giêsu huấn dụ các tông đồ về đời sống chung: không được gây gương xấu cho những kẻ yếu đuối, nhưng tha thứ cho nhau và sống theo tinh thần đức tin...
/ 859 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 1-6: Chúa Kitô mời gọi ta sống và phát triển đức tin bằng hình ảnh dễ nhớ, dễ hiểu: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rể lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em” 

/ 1146 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên A

Tin mừng Lc 17: 1-6: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời Đức Giêsu huấn dụ các tông đồ về đời sống chung: không được gây gương xấu cho những kẻ yếu đuối, nhưng tha thứ cho nhau và sống theo tinh thần đức tin...
/ 1675 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 1-6: Qua đoạn Tin Mừng trên, Chúa Giêsu đã nghiêm khắc với những ai gây gương mù gương xấu cho người khác. Chúa đã cảnh cáo rằng: “Thà cột cối đá vào cổ người đó mà quăng xuống biển còn hơn”...
/ 1141 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sống chứng nhân hơn thầy dạy - Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên A

Tin mừng Lc 17: 1-6: Mở đầu trang Tin Mừng, thánh sử giới thiệu vị thầy dạy là Chúa Giêsu và các học trò là môn đệ của Ngài. Đối tượng bây giờ là các môn đệ, là cộng đoàn của các ông chứ không phải dân chúng...
/ 1049 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng xử hẹp hòi với tha nhân - Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên A

Tin mừng Lc 17: 1-6: Mở đầu trang Tin Mừng, thánh sử giới thiệu vị thầy dạy là Chúa Giêsu và các học trò là môn đệ của Ngài. Đối tượng bây giờ là các môn đệ, là cộng đoàn của các ông chứ không phải dân chúng...