Clock-Time

Lc 17: 11-19

/ 600 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 11-19: Tin Mừng hôm nay là bài học Chúa dạy con người tập sống biết ơn, đây là một đức tính nhân văn. 

/ 749 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C

Tin mừng Lc 17: 11-19: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Đức Giêsu chữa lành cho mười người phong cùi để trình bày cho chúng ta lòng biết ơn Thiên Chúa...
/ 936 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 11-19: Các Kitô hữu hôm nay đang sống trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Họ được mời gọi nhìn ra lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc sống, nhờ đó, tâm hồn họ được lớn lên và có khả năng trao ban lòng thương xót.

/ 1197 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lòng Biết Ơn - Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên B

Tin mừng Lc 17: 11-19:  Lòng biết ơn biểu lộ một con người tử tế, đạo đức, có văn hóa, biết cư xử ở đời. Có lẽ không có gì tử tế và tốt đẹp hơn trong cuộc sống làm người bằng hai tiếng cám ơn luôn được thốt lên với tất cả tấm lòng chân thành và trân trọng của mỗi người chúng ta

/ 507 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên B

Tin mừng Lc 17: 11-19: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Đức Giêsu chữa lành cho mười người phong cùi để trình bày cho chúng ta lòng biết ơn Thiên Chúa...
/ 1054 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên A

Tin mừng Lc 17: 11-19: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Đức Giêsu chữa lành cho mười người phong cùi để trình bày cho chúng ta lòng biết ơn Thiên Chúa...
/ 1689 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh - Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên A

Tin mừng Lc 17: 11-19: Trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Thánh sử Luca đã đề cao một hành vi nhỏ bé ấy, vốn xảy ra trong cuộc sống hằng ngày...
/ 1475 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 11-19: Đoạn Tin Mừng kể lại việc mười người phong cùi được Chúa Giêsu chữa lành bệnh. Thế nhưng chỉ có một người biết quay trở lại để tri ân người đã cứu giúp mình, mà người đó lại là người Samaria, tức là người ngoại giáo...