Clock-Time

Lc 17: 11-19

/ 767 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 11-19: Bài Tin Mừng hôm nay khi Chúa Giêsu chữa lành mười người phong, trong đó có cả một người dân ngoại cho thấy ơn cứu độ Người mang đến cho hết thảy mọi người, cả người có đạo cũng như lương dân, nhất là người khốn cùng, tội lỗi.

/ 833 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Tạ Ơn Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C

Tin mừng Lc 17: 11-19: Bài Tin mừng hôm nay cho thấy trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đã chữa cho mười người phong cùi được khỏi do đức tin của họ vào Người, biểu lộ qua lời cầu xin tha thiết và qua thái độ vâng lời Người dạy.

/ 835 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sao Không Quay Lại Để Tạ Ơn ? - Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C

Tin mừng Lc 17: 11-19: Bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu đã làm cho mọi người phải ngỡ ngàng vì Ngài có một trái tim rộng lớn, Ngài đã “chạnh lòng thương” để vượt lên trên lề luật, ra khỏi quan niệm của dân chúng để cứu giúp những người đau khổ.
/ 676 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C

Tin mừng Lc 17: 11-19: Tin mừng thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho người tật phong, để biểu lộ đức tin cần thiết cho việc cứu rỗi đồn thời cũng bày tỏ lòng biết ơn Chúa bằng cách hoán cải đời sống để tôn vinh Thiên Chúa.

/ 3784 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 135: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C Hot

MMCD 134: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C Lc 17: 11-19 Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hùng