Clock-Time

Lc 17: 20-25

/ 594 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên C

Tin mừng Lc 17: 20-25: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu nói về sự xuất hiện của nước trời...

/ 1537 / Suy Niệm Hằng Ngày

Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông - Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên B

Tin mừng Lc 17: 20-25: Khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, chúng ta là ngôn sứ của Chúa, và chúng ta cũng có nhiệm vụ loan báo Nước Thiên Chúa cho người khác. Lời loan báo tuyệt hảo nhất đó là chính đời sống chứng nhân của ta.

/ 930 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 20-25: "Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: "Này Nước Trời ở đây hay ở kia". Vì Nước Thiên Chúa ở giữa các ông".

/ 651 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên B

Tin mừng Lc 17: 20-25: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu nói về sự xuất hiện của nước trời...
/ 1265 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên A

Tin mừng Lc 17: 20-25: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu nói về sự xuất hiện của nước trời...
/ 1192 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 20-25: Nước Trời đang hiện diện ngay giữa lòng nhân loại, trong lòng chúng ta. Vì Đức Giêsu đã đến và hiện diện nơi những biến cố xảy ra trong cuộc đời mỗi người. Dẫu cho biến cố đen tối hay tươi sáng đã xảy ra...
/ 1343 / Suy Niệm Hằng Ngày

Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta - Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên A

Tin mừng Lc 17: 20-25: Lời Chúa hôm nay mời gọi và thức tỉnh chúng ta, đừng mê ngủ và tự chôn vùi mình trong những ảo tưởng của trần thế với bao thú vui thực tế và sự hưởng thụ mau qua. Tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ còn lại trong ta một sự trống rỗng và vô vị...
/ 1280 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy sám hối để gặp được Chúa - Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên A

Tin mừng Lc 17: 11-19: Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần có thái độ yêu mến Thiên Chúa, tin tưởng vào Ngài. Mặt khác, Lời Chúa còn nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng: nếu những người trong Tin Mừng hôm nay đã mắc phải những căn bệnh ghê sợ là bệnh cùi...