Clock-Time

Lc 17: 26-37

/ 1174 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 26-37: Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra 2 sự kiện cụ thể đã xảy ra trong thời Cựu ước, đó là trận lụt Đại Hồng Thủy vào thời ông Nôê; và lửa từ trời đốt cháy thành phố Sôđôma vào thời của ông Lót. 2 sự kiện này là bằng chứng của sự kết thúc.

/ 1270 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 26-37: Bài Tin Mừng gợi lại biến cố hồng thủy thời ông Nôê hay chuyện ông Lót: thời ấy người ta phải chết trong nước lụt hay diêm sinh vì lo mải mê ăn uống, cưới hỏi, mua bán, gieo gặt, xây cất... Từ đó, Đức Giêsu muốn thức tỉnh con người trước thực tại cánh chung...
/ 1397 / Suy Niệm Hằng Ngày

Nhìn lại bản thân - Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên A

Tin mừng Lc 17: 26-37: Trang Tin mừng hôm nay không đơn thuần chỉ là vấn đề những người Biệt phái và Pharisêu xét nét các môn đệ và kêu trách Đức Giêsu, và việc “không cần ăn chay” cũng chẳng phải là điều Đức Giê-su muốn nói...
/ 1358 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tỉnh thức trong niềm vui - Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên A

Tin mừng Lc 17: 26-37: Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy luôn sẵn sàng, hãy tỉnh thức trong tâm tình cầu nguyện và làm những việc lành, hy sinh và bác ái...