Clock-Time

Lc 17: 7-10

/ 522 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên C

Tin mừng Lc 17: 7-10: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã dựa vào dụ ngôn người đầy tớ của ông chủ để dạy các môn đệ một bài học về khiêm nhường khi phục vụ...
/ 1073 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Phục Vụ Như Người Đầy Tớ Vô Dụng - Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên B

Tin mừng Lc 17: 7-10: Khi dạy các môn đệ, cũng như chúng ta như thế, Chúa Giêsu không có ý xem nhẹ chúng ta hay xem nhẹ việc chúng ta làm, nhưng Ngài muốn giúp chúng ta -qua con đường phục vụ vô vị lợi với tất cả tinh thần trách nhiệm và khiêm tốn- sẽ được Thiên Chúa ban dồi dào hồng ân gấp bội.

/ 949 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 7-10:  Theo Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã lên tiếng thẳng thắn về những vấn nạn đang xảy ra giữa các môn đệ, nhất là trong nội bộ Tông đồ. Chúa Giêsu không ưa thói đạo đức giả, nên từ đó, Ngài cũng không thích cách sống vị kỷ của các Tông đồ.

/ 670 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên B

Tin mừng Lc 17: 7-10: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã dựa vào dụ ngôn người đầy tớ của ông chủ để dạy các môn đệ một bài học về khiêm nhường khi phục vụ...
/ 927 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên A

Tin mừng Lc 17: 7-10: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã dựa vào dụ ngôn người đầy tớ của ông chủ để dạy các môn đệ một bài học về khiêm nhường khi phục vụ...
/ 1399 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 7-10: Với đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu khuyên dạy chúng ta sau khi đã làm được việc này việc nọ cho Chúa, thì cần phải biết tự nhìn nhận mình là những “đầy tớ vô dụng”, không làm được gì hơn là phận sự phải làm. Rồi Chúa Giêsu còn muốn chúng ta ý thức về thân phận của mình: “hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa”...
/ 1120 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đến để phục vụ - Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên A

Tin mừng Lc 17: 7-10: Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy cố gắng sống tốt đúng với tư cách là môn đệ của Chúa. Luôn noi gương Chúa đến để phục vụ chứ không phải để được người khác phục vụ. Luôn yêu mến đời sống đơn giản vì ích lợi cho mình và người khác...
/ 1107 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy phục vụ như là tôi tớ trung thành - Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên A

Tin mừng Lc 17: 1-6: Mở đầu trang Tin Mừng, thánh sử giới thiệu vị thầy dạy là Chúa Giêsu và các học trò là môn đệ của Ngài. Đối tượng bây giờ là các môn đệ, là cộng đoàn của các ông chứ không phải dân chúng...