Clock-Time

Lc 18: 1-8

/ 531 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên C

Tin mừng Lc 18:1-8: Qua dụ ngôn, chúng ta thấy: Thiên Chúa là Đấng nhân lành, không bao giờ làm ngơ trước những lời kêu xin của con cái, không bao giờ bỏ mặc con cái trong cơn thử thách và khó khăn. Điều này thức tỉnh lòng trông cậy của chúng ta đối với Chúa trong mọi việc và mọi nơi...
/ 1043 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cầu Nguyện Luôn - Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên B

Tin mừng Lc 18: 1-8:  Kiên trì là bài học mà Chúa Giêsu dạy chúng ta trong việc cầu nguyện. 

/ 1063 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 18: 1-8: Qua nội dung đoạn Tin Mừng hôm nay chắc hẵn chúng ta nhận ra lời kêu gọi của Chúa Giêsu: hãy tin tưởng và phó thác cho Thiên Chúa. 

/ 774 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên B

Tin mừng Lc 18:1-8: Qua dụ ngôn, chúng ta thấy: Thiên Chúa là Đấng nhân lành, không bao giờ làm ngơ trước những lời kêu xin của con cái, không bao giờ bỏ mặc con cái trong cơn thử thách và khó khăn. Điều này thức tỉnh lòng trông cậy của chúng ta đối với Chúa trong mọi việc và mọi nơi...
/ 1096 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên A

Tin mừng Lc 18:1-8: Qua dụ ngôn, chúng ta thấy: Thiên Chúa là Đấng nhân lành, không bao giờ làm ngơ trước những lời kêu xin của con cái, không bao giờ bỏ mặc con cái trong cơn thử thách và khó khăn. Điều này thức tỉnh lòng trông cậy của chúng ta đối với Chúa trong mọi việc và mọi nơi...
/ 1491 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 18: 1-8: Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta nhận thức rằng: chúng ta phải cầu nguyện luôn, vì chúng ta phải lệ thuộc vào Chúa, và chỉ có Chúa mới giúp chúng ta được. Bà góa đến nài xin quan tòa, vì chỉ có ông mới minh oan cho bà ấy được...
/ 1454 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cầu nguyện là bản chất của đời Kitô - Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên A

Tin mừng Lc 18: 1-8: Lời Chúa hôm nay đề cao sự kiên trì trong cầu nguyện. Hình ảnh bà góa nghèo toát lên thái độ đó khi bà xin ông thẩm phán xử oan cho bà. Mặc cho ông thẩm phán có lạnh nhạt, bất công và không sợ gì ai hết, nhưng cuối cùng, ông ta sợ sự kiên trì của bà góa....