Clock-Time

Lc 18: 1-8

/ 1050 / Suy Niệm Chúa Nhật

Kiên Tâm Cầu Nguyện - Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên C

Tin mừng Lc 18: 1-8 Lời Chúa trong Chúa nhật XIX _ C hôm nay là bài học về sự nhẫn nại và kiên trì trong cầu nguyện. Sự vội vã, sốt ruột khi cầu nguyện không mang lại ích lợi gì cả. Chúng ta phải biết chờ đợi, nhẫn nại và kiên tâm cầu nguyện với lòng tin tưởng phó thác

/ 417 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXIX Thường Niên C

Tin mừng Lc 18: 1-8: Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê su dạy mỗi người chúng ta luôn phải kiên trì trong việc cầu nguyện.