Clock-Time

Lc 18: 35-43

/ 608 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên B

Tin mừng Lc 18: 35-43: Hình ảnh người mù trong bài Tin Mừng hôm nay đã phản chiếu trung thực thân phận con người trong cuộc;lữ hành đức tin. Con người không thể tự cứu mình và cũng không một gười nào có thể cứu giúp con người...
/ 893 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 18: 35-43: Hình ảnh người mù trong bài Tin Mừng hôm nay đã phản chiếu trung thực thân phận con người trong cuộc;lữ hành đức tin. Con người không thể tự cứu mình và cũng không một gười nào có thể cứu giúp con người...
/ 1189 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 18: 35-43: Tin Mừng hôm nay đã phản chiếu trung thực thân phận con người trong cuộc lữ hành đức tin. Con người không thể tự cứu mình, và cũng không một người nào có thể cứu giúp con người, ngoài Đức Kitô, Đấng cứu độ duy nhất có thể giải phóng loài người khỏi bóng tối của tội lỗi sự chết...
/ 1034 / Suy Niệm Hằng Ngày

Ánh sáng Đức tin - Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 18: 35-43: Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có thái độ khiêm tốn để nhận ra Chúa như anh mù Giêricô khi xưa. Chỉ có thái độ khiêm nhường, tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, thì con mắt đức tin của chúng ta mới thực sự sáng để xác tín và đi theo Chúa trọn vẹn...
/ 1173 / Suy Niệm Hằng Ngày

Ôi lạy Chúa! xin mở cho con đôi mắt - Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 18:35-43: Tin mừng theo thánh Luca cho chúng ta thấy sức mạnh của lòng tin như thế nào khi nó được đặt vào một giá trị cao nhất là chính Đức Giê-su. Nhân vật chính trong trình thuật phép lạ này chính là Chúa Giêsu...