Clock-Time

Lc 18.9-14

/ 377 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay A

Tin mừng Lc 18: 9-14: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Chúa Giêsu giảng về dụ ngôn người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện, để cảnh báo những người tự cho mình là công chính mà khinh chê kẻ khác. Lời cảnh cáo ấy cũng có giá trị đối với những ai tự mãn về đời sống đạo đức của mình mà khinh chê, chỉ trích kẻ khác...
/ 765 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 18,9-14:  Suy gẫm câu chuyện Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng cần dành thời gian nhìn lại hành động và thái độ của mình đối với Chúa và đối với tha nhân. Khiêm tốn và chân thành đến với Chúa vì trước mặt Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự
/ 1005 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 18,9-14:  Sống đạo không phải là tự hào về những điều chúng ta làm được, nhưng sống đạo là để nhận ra chúng ta là con người yếu hèn cần Chúa xót thương để nên hoàn hiện. 
/ 422 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay C

Tin mừng Lc 18: 9-14: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Chúa Giêsu giảng về dụ ngôn người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện, để cảnh báo những người tự cho mình là công chính mà khinh chê kẻ khác. Lời cảnh cáo ấy cũng có giá trị đối với những ai tự mãn về đời sống đạo đức của mình mà khinh chê, chỉ trích kẻ khác...
/ 821 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay B

Tin mừng Lc 18: 9-14: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Chúa Giêsu giảng về dụ ngôn người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện, để cảnh báo những người tự cho mình là công chính mà khinh chê kẻ khác. Lời cảnh cáo ấy cũng có giá trị đối với những ai tự mãn về đời sống đạo đức của mình mà khinh chê, chỉ trích kẻ khác...
/ 1660 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 18,9-14: Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện...