Clock-Time

Lc 19: 11-28

/ 712 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên C

Tin mừng Lc 19: 11-28: Dụ ngôn nén bạc cũng cảnh giác những kẻ lười biếng không biết sử dụng ơn Chúa để sinh lời cho phần rỗi. người đầy tớ lười biếng nhận lãnh nén bạc của ông chủ, đã không làm sinh lợi chỉ vì chiều theo ý riêng của mình mà không tuân phục ý ông chủ...
/ 775 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sinh Lợi Những Gì Chúa Ban - Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B

Tin mừng Lc 19: 11-28: Dụ ngôn hôm nay nhằm mục đích tiên báo về ngày phán xét chung, ngày Chúa quang lâm Chúa sẽ trở lại trần gian để phán xét tất cả mọi người. 

/ 1022 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 19: 11-28: “Sao người không gởi bạc Ta ở ngân hàng”, đó là câu hỏi mà Chúa Giêsu sẽ chất vấn mỗi người chúng ta về việc quản lý những nén vàng mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta qua trang Tin Mừng hôm nay.

/ 845 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B

Tin mừng Lc 19: 11-28: Dụ ngôn nén bạc cũng cảnh giác những kẻ lười biếng không biết sử dụng ơn Chúa để sinh lời cho phần rỗi. người đầy tớ lười biếng nhận lãnh nén bạc của ông chủ, đã không làm sinh lợi chỉ vì chiều theo ý riêng của mình mà không tuân phục ý ông chủ...
/ 944 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 19: 11-28: Dụ ngôn nén bạc cũng cảnh giác những kẻ lười biếng không biết sử dụng ơn Chúa để sinh lời cho phần rỗi. người đầy tớ lười biếng nhận lãnh nén bạc của ông chủ, đã không làm sinh lợi chỉ vì chiều theo ý riêng của mình mà không tuân phục ý ông chủ...
/ 1317 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 19: 11-28: Dụ ngôn nén bạc mời gọi mỗi người chúng ta ý thức trách nhiệm với tư cách là người có niềm tin. Đức tin không là nén bạc để được cất giữ, nhưng phải được đầu tư để phát triển, sinh lợi...
/ 940 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy đầu tư cho tương lai - Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 19: 11-28: Hình ảnh này gợi lại cho chúng ta nhớ đến món quà cao quý và vô giá mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Đây là gia tài hay còn gọi là vốn liếng thiêng liêng trong đời sống đức tin của chúng ta...