Clock-Time

Lc 19: 41-44

/ 890 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 19: 41-44: Chúa Giêsu muốn gợi lên cho mỗi người chúng ta một bài học quan trọng là “hãy biết quan sát cuộc sống và khám phá ra những giá trị tốt đẹp mà cuộc sống mang đến cho chúng ta”.
/ 1305 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy khóc thương thân mình - Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 19: 41-44: Thánh Luca cho chúng ta biết về bối cảnh Chúa Giêsu cảm thương cho thành Giêrusalem đang lâm vào những bế tắc trong việc đón nhận ơn ban từ Chúa. Khi Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem để đi vào cuộc tử nạn và phục sinh của Người...
/ 1440 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 19: 41-44: Trong bài Tin Mừng được trích đọc trong hôm nay, Thánh Luca cho chúng ta biết, Chúa Giêsu cũng khóc...
/ 1277 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tại sao Chúa khóc thương thành Giêrusalem? - Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên A

Tin mừng Lc 19: 41-44: Hôm nay, Tin Mừng tường thuật việc Đức Giêsu khóc thương thành Giêrusalem. Tại sao vậy? Thưa vì Ngài nhìn thấy viễn cảnh tương lai qua sự đổ nát do đế quốc Rôma gây nên vào năm 70 Công Nguyên...