Clock-Time

Lc 19: 45-48

/ 307 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 19:45-48: Bài tin mừng hôm nay, qua việc Chúa Giêsu xua đuổi những người buôn bán, và việc giảng dạy trong đền thờ, dạy chúng ta phải biết phụng thờ Thiên Chúa cách xứng đáng khi chúng ta đến nhà thờ.

/ 621 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên B

Tin Mừng Lc 19:45-48: Bài tin mừng hôm nay, qua việc Chúa Giêsu xua đuổi những người buôn bán, và việc giảng dạy trong đền thờ, dạy chúng ta phải biết phụng thờ Thiên Chúa cách xứng đáng khi chúng ta đến nhà thờ.

/ 834 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thanh Tẩy Tâm Hồn - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên B

Tin mừng Lc 19:45-48: Việc thanh tẩy đền thờ vừa nói lên tình yêu của Đức Giêsu với đền thờ, với Chúa Cha, đồng thời cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta, những người con của Chúa

/ 800 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 19:45-48: Cuộc sống của chúng ta không chỉ cần những giá trị vật chất mà còn cần đến những giá trị thiêng liêng cao quí là sự sống của Thiên Chúa.