Clock-Time

Lc 19: 45-48

/ 1755 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Lc 19: 45-48  Câu chuyện Tin Mừng hôm nay có thể mang lại cho người nghe cảm giác bất ngờ. Chúa Giêsu đã có những phản ứng rất nghiêm khắc và quyết liệt đối với những người buôn bán trong đền thờ.

/ 1184 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Lc 19: 45-48 Hôm nay, chúng ta thấy một Đức Giêsu không như những ngày khác, Người đã phải nổi giận khi thấy nhà Cha trở thành nơi buôn bán, đổi trác, ồn ào, ô uế, v.v. không còn thực sự là nơi cầu nguyện, nơi dân Chúa tụ họp để lắng nghe và chia sẻ Lời Chúa.